(2SaiGon) – Hát cùng Mẹ yêu đã “tổng kết” lại hành trình hơn 3 tháng phát sóng vào tối qua với đêm thi chủ đề “Cảm Ơn”. Đêm thi đã xác định 4 cặp mẹ ...