d
Trưa Sài Gòn nắng như đổ lửa, những cơn gió thi thoảng vẫn nổi lên, nhưng đa phần là … gió nóng. Không khí mùa thu của Sài Gòn không khác với mùa hè là ...
MacketoSG_Nong
 Cần giải quyết “nỗi buồn”. Sài Gòn cái gì cũng nhiều chỉ có nhà vệ sinh công cộng là thừa sống thiếu chết. Liệt kê tên các nhà vệ sinh công cộng coi bộ không ...