Hơn 20 năm viết thư cho khách, ông không nhớ nỗi mình đã viết bao nhiêu bức thư tiếng Việt, Anh, Pháp theo nội dung người gửi và những bức thư đó đã làm đổi ...
Sài Gòn bây giờ không còn những “cơn mưa rồi chợt nắng” để luôn gợi nhớ trong tôi những kỷ niệm về một thời tuổi trẻ, hối hả mà bình yên, day dứt mà trong ...