Sài Gòn đâu chỉ náo nhiệt, ồn ã mà vẫn có những khoảnh lặng rất thơ. (Ảnh.Internet)
Ai bảo Sài Gòn náo nhiệt, đô hội thì họ chẳng biết gì về thành phố này đâu! Đừng tin… Sài Gòn cũng có đoạn đường rợp nắng, từng đôi dắt tay nhau qua phố, ...