Tập sách Sài Gòn thương và nhớ của tác giả Nguyễn Ngọc Hà.
Tiếp nối trong dòng chảy những cuốn sách về Sài Gòn xưa xuất hiện gần đây trên thị trường, tác giả Nguyễn Ngọc Hà góp thêm vào mạch cảm xúc đó tập tản văn “Sài ...
Đà Lạt là thành phố duy nhất cả nước không có đèn xanh đèn đỏ điều tiết giao thông
Đà Lạt là thành phố duy nhất của cả nước chưa lắp đặt hệ thống đèn xanh, đèn đỏ. Một bất ngờ thú vị. Từ đó cũng dẫn đến việc điều tiết giao thông có ...