Từ những đêm ngày lang thang cùng người sống bụi đời ở Sài Gòn, PV Thanh Niên ghi lại những góc khuất, mảnh đời chìm nổi, sống lây lất…
Tôi sinh ra ở Thái Bình nhưng đã nơi tôi sống và học tập là ở Sài Gòn, Sài Gòn là quê hương thứ hai của tôi từ khi tôi được hòa mình vào cuộc ...