(2 SaiGon) – Xét về kiến trúc, chợ  ở Sài Gòn xưa nay không có nhiều thay đổi . Sự biến đổi  lớn nằm  ở những sạp hàng trong chợ. Hãy so sánh một số khác biệt ...
Khách sạn Continental, nhà hát Thành phố, Bệnh viện Chợ Quán, Bưu điện trung tâm… là những công trình đầu tiên được xây tại vùng đất Sài Gòn Gia Định với lịch sử hơn 300 ...