Chợ’ độc nhất 20 năm chỉ dành cho đàn ông ở Sài Gòn
Tại “khu chợ” chỉ bán duy nhất một thứ là côn trùng, nên người đến mua hầu hết là đàn ông, lâu dần riết quen, những người ở khu vực gọi đây là “chợ đàn ...