Những giọt nước mắt liên tiếp rơi xuống, nhưng bà Gái buộc phải mạnh mẽ để con có nơi nương tựa. Nhiều lúc mệt mỏi, người mẹ ngồi khóc rấm rứt, nhưng khi chị Hà ...