kinh-lon-kinh-charner-da-bi-lap-nen-hang-hoa-dua-den-cho-cu-duoc-tap-ket-tai-bo-song-sg-dau-duong-1475729610
 “Bè đảng a dua, không cứ già trẻ trai gái, trong và ngoài thành (Gia Định – thành Quy) vài dặm (đều) chém ngay không xét xử (biền tru), rồi đào một hố to vất ...
V°Ýn rau, liy tre, tÕ chim, cÑi xây bÙt... ß quán Nm m°Ýi m°Ýi lm - ¢nh: Y¾N TRINH
Chừng một năm trở lại đây, Sài Gòn mọc lên những quán cà phê gợi lại ký ức của những năm 1980-1990. Từ bảng hiệu, đồ trang trí đến thức uống được quán chăm chút ...