Chuyện Sài Gòn

Người Sài Gòn thú dzị lắm à. Đọc những dòng viết về họ, có lúc cười khà khà, có khi chảy nước mắt lúc nào không hay.

xom-vo-le-1

Xóm vợ lẽ

Người ta gọi, con hẻm nằm tương đối sâu bên phải, gần đầu đường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Sài Gòn là hẻm vợ lẽ.