Xem

Là nơi ghi lại những khoảnh khắc về thành phố mà chúng tôi đã trót yêu. Chưa phải là  video đẹp nhất nhưng sẽ là những điều thật nhất, đong đầy cảm xúc nhất.