Sài Gòn là miền đất hứa, mảnh đất hiền hòa và bao dung. Ai đến Sài Gòn cũng tự chọn cho mình một chỗ “an cư lạc nghiệp”.