Tin Tức Sài Gòn

Mỗi một giây trôi qua, Sài Gòn lại có thêm điều mới. Bạn đã bỏ lỡ điều gì rồi à? Vào 30s, mọi tin tức mới mẻ về thành phố này đều được cập nhật.

SaiGon’s Feature

“Sài Gòn” là tên dự án cá nhân, nói về những đặc trưng của Sài Gòn. Những thứ đặc trưng ấy là công trình kiến trúc, là xe cộ phố xá, là thứ đồ uống ...