Xấu


Sài Gòn hấp dẫn chúng ta bởi cái quá khứ đầy đặn, kiêu sa, tráng lệ, gồm luôn cả một thời từng lấm lem cùng với những nỗi đau. Những ở đâu đấy, Sài Gòn vẫn còn đó những “vết hoen ố” chưa toàn mỹ. Mục Xấu như góp thêm một tiếng nói đóng góp dựng xây Sài Gòn đẹp hơn.

RÁC Ở ĐƯỜNG TRƯỜNG SA

  SÀI GÒN VÀ RÁC

(2SaiGon) – Vì ý thức kém của một số người dân mà nhiều nơi trên các tuyến đường Sài Gòn vẫn còn xuất hiện những bãi rác, đồi rác phản cảm và ô nhiễm.