Xấu


Sài Gòn hấp dẫn chúng ta bởi cái quá khứ đầy đặn, kiêu sa, tráng lệ, gồm luôn cả một thời từng lấm lem cùng với những nỗi đau. Những ở đâu đấy, Sài Gòn vẫn còn đó những “vết hoen ố” chưa toàn mỹ. Mục Xấu như góp thêm một tiếng nói đóng góp dựng xây Sài Gòn đẹp hơn.