Tag: Âm thanh cocktail Sài Gòn


Âm thanh cocktail Sài Gòn

Sài Gòn, không níu kéo hồn người về màu sắc và mùi, dù đêm đêm đi giữa Sài Gòn, người ta như bơi trong sắc màu ngày càng hiện đại. Cái ấn tượng thật sâu ...