Tag: ẩm thực quận 5


ẩm thực Sài Gòn quận 5

Ăn gì ở quận 5 Sài Gòn?

“Ăn quận 5, nằm quận 3” là câu nói truyền miệng của nhiều người dân Sài Gòn khi nói về độ ngon, độ hấp dẫn, độ phong phú của ẩm thực ở đây. Là một ...