Tag: bạn bè


Sài Gòn – Mấy điều thú vị

Mới xa Sài Gòn được gần tháng mà nhớ âm ỉ òi. Sài Gòn lúc nào cũng nhộn nhịp, hối hả, bận rộn, cả ngày lẫn đên, làm nhiều, ăn nhiều, chơi nhiều… Những thứ ...