Tag: bánh mì sài gòn


"Sà Bì Chưởng" huyền thoại

Sài Gòn, sà bì chưởng

Giang hồ có lời đồn đãi rằng, năm xưa, có một cuộc tỉ thí võ lâm chưởng pháp ở Sài Gòn, các môn phái giang hồ tự khắp thiên hạ với các chưởng phái huyền ...