Tag: bệnh viện sài gòn


6 kỳ vọng y tế của người dân Sài Gòn

Người dân Sài Gòn mong muốn vệ sinh thực phẩm được kiểm soát hiệu quả, khám chữa bệnh không phải chờ đợi lâu, có giường nằm, chất lượng điều trị đảm bảo, hạn chế thấp ...