Tag: “Bì bõm Sài Gòn”


“Bì bõm Sài Gòn”

Không chỉ tập trung khai thác những tình huống dở khóc dở cười ngoài phố mỗi độ “mưa về”. Bộ ảnh “Bì bõm Sài Gòn” là tên gọi do tác giả ảnh đặt, mô tả ...