Tag: cà phê sữa đá


Sài Gòn qua ly cà phê sữa đá

Cà phê sữa đá có mặt khắp nơi ở Sài Gòn, từ quán cóc bên đường đến nhà hàng sang trọng, bất kể sáng sớm hay chiều tối, đã trở thành một nét rất riêng ...
fresh spam shop