Tag: cafe


Cafe cùng cô đơn

“Cà phê không phải là thú thanh thản như trà, càng không mạnh mẽ bạo liệt như rượu. Người thưởng thức nhẹ nhàng cho rằng cà phê là gạch nối giữa niềm vui và nỗi ...

Bước khỏi bóng râm

Đến bây giờ, tôi còn ớn lạnh khi nhớ lại cái ngày tôi quyết định nghỉ làm phóng viên ở một tờ báo lớn, “bước khỏi bóng râm”, dò dẫm khởi nghiệp.

Sài Gòn cà phê

Không nơi nào ở nước ta – và có lẽ cả nhiều nước trên thế giới – có mật độ quán cà phê dày đặc như Sài Gòn bây giờ.
fresh spam shop