Tag: “chạm khẽ” vào Sài Gòn


Chạm vào Sài Gòn

Trần Nam Luân – cộng tác viên của Lao Động, một doanh nhân sống ở Hà Nội gửi đến tòa soạn những dòng viết thú vị sau một thời gian ngắn anh sống và làm ...