Tag: chợ bình tây


Chợ Lớn bây giờ ở đâu?

(2SaiGon) – Có lẽ với bất cứ ai đã từng cư ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh đều nghe qua danh xưng Chợ Lớn, hay một cụm từ thông dụng hơn mà mọi người ...