Tag: chơi tem kiếm tiền


Chơi tem, thú vui tao nhã

“Cứ mỗi lần đến tòa soạn báo quen, cô văn thư đưa cho vài chục cái phong bì có dán tem của bạn đọc khắp nơi gửi đến là mừng như hồi còn con nít ...