Tag: “cóc ổi mía ghim”


Sài Gòn mùa cóc chín

Những “cóc ổi mía ghim”, những bún cóc vàng thơm tay nội, vị lá sấu chua giòn… tháng 9 , Sài Gòn còn đón thêm một mùa kỷ niệm nữa.