Tag: cơn mưa


Cơn mưa chiều Sài Gòn

Sài Gòn bây giờ không còn những “cơn mưa rồi chợt nắng” để luôn gợi nhớ trong tôi những kỷ niệm về một thời tuổi trẻ, hối hả mà bình yên, day dứt mà trong ...