Tag: con người sài gòn


Tính cách người Sài Gòn

Để hiểu thêm về tính cách người Sài Gòn, có lẽ nên nhìn qua những con người cụ thể, nhưng con người đã từng để lại dấu ấn trong tâm trí của nhiều thế hệ. ...