Tag: dân Sài Gòn


Sài Gòn ngày và đêm

Sài Gòn Ngày và Đêm

Dòng chảy ở Sài Gòn không bao giờ ngớt, dù là đêm hay ngày. Tôi – cô gái “hăm” mấy tuổi ngấp nghé hàng “băm”, sống vị kỉ và chẳng sâu sắc tẹo nào, lòng ...
img_0013

Sài Gòn đâu cần nhập tịch!

Đã nhiều lần tôi ước mình sinh ra đâu đó ở miền quê, có sông suối, núi đồi, vườn cây hoa lá, để lâu lâu về quê lại có những “đêm buồn tỉnh lẻ”, về ...