Tag: đồng đội


Ngòi bút tôi đã bỏ quên…!

(2SaiGon). Hầu hết chúng tôi, những người tham gia vào lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) sau ngày 30/4/1975 đều xuất ngũ hoặc chuyển ngành. Riêng tôi, sáu năm mặc áo kaki màu xanh ...