Tag: đức bà


SaiGon’s Feature

“Sài Gòn” là tên dự án cá nhân, nói về những đặc trưng của Sài Gòn. Những thứ đặc trưng ấy là công trình kiến trúc, là xe cộ phố xá, là thứ đồ uống ...