Tag: Đừng xóa ký ức đô thị


Đừng xóa ký ức đô thị

Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM đang triển lãm phương án do Công ty Gensler (Mỹ) thiết kế quy hoạch chi tiết và kiến trúc công trình xây dựng mở rộng, nâng cấp trụ ...