Tag: gặt lúa mướn


Đi Sài Gòn gặt lúa mướn 8

Đi Sài Gòn gặt lúa mướn

Cánh đồng lúa Hóc Môn (ven quốc lộ 22) bắt đầu chín rộ cũng chính là lúc những người nông dân ở miền tây lên Sài Gòn để gặt lúa mướn. Hàng chục mẫu ruộng ...