Tag: Khi bạn còn trẻ


Khi bạn còn trẻ

Khi bạn còn trẻ, hãy cố gắng học thật nhiều điều từ những người xung quanh, hãy quan sát để biết và nhận ra mình còn thiếu gì, sai gì và cần phải làm gì.