Tag: khó khăn


Những người đi bán máu

Để có được những đồng tiền ít ỏi trang trải cuộc sống, họ đã phải bán đi những giọt máu quý giá. Nếu cho là “nghề” thì cái nghiệp bán máu như đã thấm vào ...