Tag: khoảng trời xanh nắng vời vợi


Sài Gòn miền nhớ

Đó là niềm nhớ khoảng trời xanh nắng vời vợi, quyến luyến mảnh đất có những con người hồn nhiên, thân thương, dễ mến.