Tag: kí ức


Tết cũ Sài Gòn

TẾT CŨ SÀI GÒN

Sài Gòn là nơi giao thoa của cả hai miền suy tư giữa người già và người trẻ. Người già sống vì kí ức là phần nhiều, dù Sài Gòn có thay da đổi thịt ...