Tag: lòng thương người của người việt


Niềm vui mang tên “cho đi”

(2SaiGon)- Người Việt vốn rộng bụng và giàu lòng yêu thương, nên trong tâm thức, sẻ chia như một nhu cầu tự thân.Đó chính là những “tấm lòng” cho đi mà không cần nhận lại, ...