Tag: miền tây


"Sà Bì Chưởng" huyền thoại

Sài Gòn, sà bì chưởng

Giang hồ có lời đồn đãi rằng, năm xưa, có một cuộc tỉ thí võ lâm chưởng pháp ở Sài Gòn, các môn phái giang hồ tự khắp thiên hạ với các chưởng phái huyền ...