Tag: một thoáng sài gòn


Một thoáng Sài Gòn

Gần mười năm đã trôi qua, tính từng ngày. Tôi vẫn còn yêu. Tôi còn nhớ lần đầu tiên đặt chân đến Sài Gòn. Bầu trời màu xám chì cuối mùa mưa. Nhìn qua khung ...