Tag: mùa đông


Hà Nội có nhớ em không?

Hà Nội vẫn gió và Sài Gòn vẫn mưa. Mùa về, cái trở mình chậm chạp như còn nhớ nhung tiết trời xưa cũ cho nỗi trống trải lại dài, lại dài, lại dài. Em ...