Tag: nghề ở sài gòn


Nghề kéo dây ở Sài Gòn 3

Nghề kéo dây ở Sài Gòn

Từ mấy chục năm qua, khoảng 40-50 chục hộ dân, chủ yếu là người nghèo ở dưới miệt An Giang, Đồng Tháp… lên ngụ cư ở gần khu dân cư Vĩnh Lộc (xã Vĩnh Lộc, ...
fresh spam shop