Tag: Ngô Thụy Miên


TẢN MẠN THÁNG SÁU

(2SaiGon) – “Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt/ Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa/ Anh lạy trời mưa phong kín đường về…”. Cái ông Ngô Thụy Miên đáng yêu lạ lùng. ...