Tag: Ngoại ô Thủ Đức


Nhớ hẻm

Sài Gòn có bao nhiêu con đường và bao nhiêu con hẻm? Tôi không biết nữa. Nhưng giữa hàng nghìn hẻm to hẻm nhỏ ngắn dài, chật chội xe máy, xe hơi… tôi vẫn yêu ...