Tag: nhà ở


Sống ở trung tâm

Không biết số phận run rủi thế nào, di chuyển đến mấy thành phố rồi, căn nhà tôi chọn luôn ở vị trí mà bạn bè hay bảo là “trung tâm của trung tâm”, nơi ...