Tag: Sài Gòn 2015


Sài Gòn có mấy mùa thu?

Trưa Sài Gòn nắng như đổ lửa, những cơn gió thi thoảng vẫn nổi lên, nhưng đa phần là … gió nóng. Không khí mùa thu của Sài Gòn không khác với mùa hè là ...