Tag: sài gòn bên vỉa hè


Sài Gòn

Sài Gòn chạy bên đường

Tôi ngồi sau xe anh, ngắm nhìn cuộc sống Sài Gòn “chạy” hai bên đường.  Cũng có người từng bảo tại cái tật vừa đi vừa dòm hết cái này tới cái kia, nên chẳng khi nào tôi lái xe cho đàng ...