Tag: sài gòn kẹt xe


Tui nhớ Sài Gòn

Sanh ra và lớn lên ở Sài Gòn nên bản thân tui không thấu lắm nổi vất vả của các bạn dưới tỉnh lên Sài Gòn học. Tui được ba má cho những gì mà ...